Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
95.7%
Số hồ sơ xử lý: 45
Trước & đúng hạn: 45
Trễ hạn: 2
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẠI ĐỨC - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Giang Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân - SĐT: 0977.266.388

Người biên tập: Ông Ngô Văn Thành - Cán bộ văn hóa thông tin - SĐT: 0988.485.506

Địa chỉ: Xã Đại Đức - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: ngothanhddhd@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0